Mailväxling om Nationalnyckeln

[Har lagt det senaste mailet överst i varje mailväxling.
Har "avpersonifierat" de svar jag uppfattar som pinsamma för myndigheten eller partiet, för att inte känna att jag "hänger ut" någon.
Har korrigerat några felskrivningar, m rött. ]


Mailsvar från C om Artprojektet och Nationalnyckeln

(Jag skrev till alla riksdagspartier 20 juli 2012 och frågade helt enkelt hur partiet ställde sig.)

(hittar inget svar)

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: 	Vad tycker C om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Datum: 	Fri, 20 Jul 2012 02:56:57 +0200
Från: 	Magdalena 
Till: 	info@centerpartiet.se


Hej,
skulle vilja veta vad C tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

Med vänliga hälsningar,
Magdalena Agestam
upp

Mailsvar från Sd om Artprojektet och Nationalnyckeln

(Jag skrev till alla riksdagspartier 20 juli 2012 och frågade helt enkelt hur partiet ställde sig.)

Re: 	Vad anser SD om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Från: 	"Info SD" 
Datum: 	2012-07-20 03:12
Till: 	magdalena.agestam@gmail.com

Hej och tack för ditt e-brev!

Vi har semester och är åter i tjänst 2012-08-06.

Har du/ni frågor gällande vår politik så finns övergripande
information i vårt valmanifest.

http://sverigedemokraterna.se/files/2011/06/Sverigedemokraterna-Valmanifest-2010.pdf

-- -- Med vänlig hälsning Sverigedemokraternas info-avdelning http://sverigedemokraterna.se | http://sverigedemokraterna.se/category/senaste-nyheter/riksdagsblogg/ Telefon: 08-50 00 00 50 | Bankgiro: 5308-3118 Våra åsikter! http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/ 
upp

upp

Mailsvar från V om Artprojektet och Nationalnyckeln

(Jag skrev till alla riksdagspartier 20 juli 2012 och frågade helt enkelt hur partiet ställde sig.)

Ämne: 	Ang. Är det här din fråga och har vi någon åsikt? Vb: Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Datum: 	Tue, 21 Aug 2012 14:52:05 +0200
Från: 	Jens Holm 
Till: 	magdalena.agestam@gmail.com


Hej Magdalena
Vänsterpartiet värnar om Nationalnyckeln och Artprojektet. Vi motsätter oss starkt de föreslagna neddragningarna.

mvh jens


Jens Holm, riksdagsledamot (V)
tel: 0708-250 889
www.jensholm.se
twitter: holmjens

	
	Från:    Britta Kellgren/Kansli/V/Riksdagen
	Till:    Jens Holm/LED/V/Riksdagen@Riksdagen
	Datum:    2012-07-20 13:13
	Ärende:   Är det här din fråga och har vi någon åsikt? Vb: Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet?
	
		Från:    Magdalena 
		Datum:    2012-07-20 01:28
		Ärende:   Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet?


		Hej,
		skulle vilja veta vad V tycker ska ske med Artprojektet och 
		Nationalnyckeln.

		Med vänliga hälsningar,
		Magdalena Agestam
		

Ämne:	Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Från:	"Vänsterpartiets partikansli" 
Datum:	2012-07-20 03:29
Till:	magdalena.agestam@gmail.com

Hej!

Partikansliet har semesterstängt och öppnar åter 13 Augusti 2012 kl. 09:00
Under sommaren kommer mailen läsas och besvaras sporadiskt.

Trevlig Sommar!

upp

Mailsvar från Kd om Artprojektet och Nationalnyckeln

(Jag skrev till alla riksdagspartier 20 juli 2012 och frågade helt enkelt hur partiet ställde sig.)

upp

Magdalena skrev 2012-08-23 17:23:

Hej ###!
Först ska jag säga att jag verkligen uppskattar att du letade reda på mig via telefon för att kunna svara på mitt mail! :)


Kristdemokraternas mycket sena svar på min fråga om Artprojektet var däremot en besvikelse.

Du skriver att Kd var pådrivande för att tillsätta en utredning - det visste jag faktiskt inte, men desto mer förvånad är jag över att nu, mer än tre veckor efter att merparten av svaren på utredningen kommit in, få ett svar från partiet som kunde varit skrivet innan utredningen tillsattes.

Under sommaren har en lång rad tidningsartiklar och radioinslag publicerats om Artprojektet, det viktiga museistödet och, framför allt, Nationalnyckeln. Regeringens uppdrag till utredaren, utredningen, remissvaren och själva Artprojektet har stötts och blötts. På Facebook finns en stödgrupp där det varit livlig debatt. Eftersom jag är intresserad av frågan känner jag därför till bakgrunden. :)


En del missuppfattningar [som] har dykt upp gång på gång i olika tidningsartiklar (t.ex. att man skulle kunna få en lika vacker version av Nationalnyckeln på nätet istället) - jag kan gärna utveckla detta om det är så att du skulle vilja gräva lite mer i frågan - det borde vara mer tacksamt än att försöka formulera partiets hittillsvarande agerande ;).

Jag skulle i alla händelser föreslå att du åtminstone läser i Riksdag & Departement, där inkomna synpunkter sammanfattats.
Även i denna hårda sammanfattning framgår det att Rolf Annerbergs utredning har fått sällsynt skarp kritik av väldigt många mycket sakkunniga personer med stor vana att läsa utredningar och skriva balanserade remissvar.

Själv tycker jag som skattebetalare att "politikerpensioner" är ett vettigt besparingsområde. Riksdagspensionerna har sagts kosta 64 miljoner per år - ungefär lika mycket än det jobb-, kunskaps-, PR- och kulturskapande Artprojektet.
För att nu inte tala om Jas.

Jag skickar strax de synpunkter jag själv lämnat - där finns länkar till en rad artiklar som ger kött på benen och fler bilder av den folkliga förankringen (förhoppningsvis funkar alla länkar fortfarande).

Med vänlig hälsning
Magdalena Agestam

upp

### skrev 2012-08-23 13:50:

Hej Magdalena!

Tack för ditt mejl och din fråga om artprojektet. Artprojektet tillkom genom budgetpropositionen för 2002. Projektet erhåller totalt 65 miljoner kronor per år. Kristdemokraterna menar att arbetet har varit betydelsefullt och det har framförallt bidragit till ökad kännedom om dåligt kända arter. Den vetenskapliga beskrivningen av arterna har varit ett stöd till biologiska samlingar vid våra museer. Referensverken som givits ut har varit uppskattade och framförallt är bilderna mycket omtyckta.

Tyvärr har arbetet dock varit otillfredsställande i flera avseenden. Bl.a. har huvudmannaskapet varit otydligt och kopplingen till miljökvalitetsmålen och de internationella målen för biologisk mångfald har varit oklar. Dessutom har projektet inte varit tillgängligt för alla. Av de planerade 100 volymer har bara 13 volymer färdigställts under en tioårsperiod. Enorma resurser har satsat på artprojektet men trots detta har man alltså inte nått ändå fram. Kristdemokraterna värnar om att skattemedel skall användas på ett ansvarsfullt sätt och att resultat och utvärderingar kontinuerligt ska ske av hur medlen används. Därför tillsatte regeringen en utredning om Svenska artprojektet under våren. Kristdemokraterna var pådrivande för detta. Utredaren presenterade sitt förslag i juni. Den innehåller ett antal förslag på kostnadsbesparingar. En viktig del i utredarens förslag är att resultaten ska teknikanpassas så att det t.ex. blir enkelt att komma åt informationen på nätet osv. Förslaget gick ut på remiss och en hearing arrangerades den 29 juni på Landsbygdsdepartemntet där representant från Kristdemokraterna närvarande för att lyssna. Remisstiden gick ut den 1 augusti och nu pågår arbetet med att sammanställa svaren, men Kristdemokraternas grundläggande inställning är att vi välkomnar utredarens arbete och att det nu är viktigt att analysera svaren som inkommit för att kunna ta ställning kring artprojektets framtid.

Med vänlig hälsning
###

Handläggare / Political Advisor
Kristdemokraterna / The Christian Democratic Party
Sveriges riksdag / The Swedish Parliament
S-100 12 Stockholm

upp

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: 	Re: Vad anser Kd om Artprojektet och Nationalnyckeln?
Datum: 	Fri, 20 Jul 2012 01:34:22 +0200
Från: 	Brev till kristdemokraterna 
Till: 	magdalena.agestam@gmail.com


Detta är ett automatiskt svar.
Tack för ditt mejl. Vi gör vårt bästa för att ge dig ett svar. I väntan på det så rekommenderar vi att du besöker Kristdemokraternas hemsida där du bland annat kan läsa om vår politik.
http://www.kristdemokraterna.se
Press och media ber vi kontakta vår pressavdelning direkt: http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia.aspx
Har du frågor i samband med skolarbete - läs vidare våra tips:
http://www.kristdemokraterna.se/Skolarbete.aspx
http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik.aspx
http://www.riksdagen.se


Mailsvar från M om Artprojektet och Nationalnyckeln

(Jag skrev till alla riksdagspartier 20 juli 2012 och frågade helt enkelt hur partiet ställde sig.)

upp

Ämne: 	Vad anser M om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Datum: 	Thu, 30 Aug 2012 10:38:11 +0200
Från: 	Nya Moderaterna 
Till: 	magdalena.agestam@gmail.com

Hej Magdalena.
Ursäkta att svar har dröjt då jag och sakkunnig gått om varandra på semester. Bifogar här ett svar på hur Moderaterna som parti ser på artprojektet och Nationalnycklen.
Moderaterna värnar om den biologiska mångfalden och prioriterar denna fråga högt varför vi ser positivt på artprojektet och på utredarens förslag om att permanenta artprojektet.
Vad gäller artdatabanken och en fortsatt finansiering av Nationalnyckeln kommer Moderaterna att diskutera frågan då vi nu har tagit del av utredningen av artprojektet och utredningens förslag. Vi anser i första hand att det är angeläget att nya arter hittas och kartläggs. Hur det ska göras tillgängligt är något vi kommer att titta närmare på.

Med vänlig hälsning,
###
Väljarkontakter