Mailväxling med riksdagspartier om Nationalnyckeln

Miljöpartiets ståndpunkt presenterades i NÄTVERKET BEVARA NATIONALNYCKELN TILL SVERIGE FLORA OCH FAUNA.
Jag skrev till övriga riksdagspartier 20 juli 2012 och frågade hur partiet ställde sig.

[Senaste mailet ligger överst i varje mailväxling. De olika riksdagspartierna ligger uppifrån och ned i den följd jag fick första vettiga svar (om jag fått något, annars efter när senaste mail är daterat). Brev jag uppfattar som pinsamma för partiet är "avpersonifierade"; röda markeringar är korrigeringar av egna felskrivningar.]


Mailsvar från Sd om Artprojektet och Nationalnyckeln

Jag skrev 20 juli 2012: Hej, skulle vilja veta vad Sd tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

upp

(hittar inget ytterligare svar)

Re: 	Vad anser SD om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Från: 	"Info SD" <info@sverigedemokraterna.se>
Datum: 	2012-07-20 03:12
Till: 	magdalena.agestam@gmail.com

Hej och tack för ditt e-brev!

Vi har semester och är åter i tjänst 2012-08-06.

Har du/ni frågor gällande vår politik så finns övergripande
information i vårt valmanifest.

http://sverigedemokraterna.se/files/2011/06/Sverigedemokraterna-Valmanifest-2010.pdf

-- -- Med vänlig hälsning Sverigedemokraternas info-avdelning http://sverigedemokraterna.se | http://sverigedemokraterna.se/category/senaste-nyheter/riksdagsblogg/ Telefon: 08-50 00 00 50 | Bankgiro: 5308-3118 Våra åsikter! http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/ 
upp

Mailsvar från S om Artprojektet och Nationalnyckeln

Jag skrev 20 juli 2012: Hej, skulle vilja veta vad S tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

upp

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: 	Ang. Vad anser S om Artprojektet och Nationalnyckeln?
Datum: 	Sun, 22 Jul 2012 10:37:36 +0200
Från: 	Anders Grönvall 
Till: 	Magdalena 

Hej
Vi har träffat representanter för projektet och Matilda Ernkrans (miljötalesperson) har uttalat sig allmänt positivt om projektet i Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur nyligen.
I slutändan handlar det om pengar som du vet och det är först i oktober som vi är klara med vårt förslag på budget.

--------------------------------------------------------------
Anders Grönvall
Politisk sekreterare (S) Miljö- och jordbruksutskottet
08-7865312
070-6554619
Från:    Magdalena 
Datum:    2012-07-20 03:07
Ärende:   Vad anser S om Artprojektet och Nationalnyckeln?


Hej,
skulle vilja veta vad S tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

Med vänliga hälsningar,
Magdalena Agestam
upp

Mailsvar från Fp om Artprojektet och Nationalnyckeln

Jag skrev 20 juli 2012: Hej, skulle vilja veta vad Fp tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

upp

(hittar inget ytterligare svar)

###
JUL 24, 2012 | 01:16PM CEST
Hej Magdalena,

Tack för din fråga, vi kommer att besvara den så fort det går, men det kan dröja lite. Då är många av våra medarbetare är på semester nu.
Med vänliga hälsningar
###
Politisk Sekreterare (FP)
_________________________________
Folkpartiet liberalernas riksdagskansli
Riksdagen, 100 12 Stockholm
Magdalena
JUL 20, 2012 | 03:16AM CEST
Original message
Hej,
skulle vilja veta vad FP tycker ska ske med Artprojektet och
Nationalnyckeln.

Med vänliga hälsningar,
Magdalena Agestam
Detta ärende har ärendenummer: 8698
upp

Mailsvar från V om Artprojektet och Nationalnyckeln

Jag skrev 20 juli 2012: Hej, skulle vilja veta vad V tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

upp
Ämne: 	Ang. Är det här din fråga och har vi någon åsikt? Vb: Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Datum: 	Tue, 21 Aug 2012 14:52:05 +0200
Från: 	Jens Holm 
Till: 	magdalena.agestam@gmail.com


Hej Magdalena
Vänsterpartiet värnar om Nationalnyckeln och Artprojektet. Vi motsätter oss starkt de föreslagna neddragningarna.

mvh jens


Jens Holm, riksdagsledamot (V)
tel: 0708-250 889
www.jensholm.se
twitter: holmjens
Från:    Britta Kellgren/Kansli/V/Riksdagen
Till:    Jens Holm/LED/V/Riksdagen@Riksdagen
Datum:    2012-07-20 13:13
Ärende:   Är det här din fråga och har vi någon åsikt? Vb: Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Från:    Magdalena 
Datum:    2012-07-20 01:28
Ärende:   Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet?


Hej,
skulle vilja veta vad V tycker ska ske med Artprojektet och 
Nationalnyckeln.

Med vänliga hälsningar,
Magdalena Agestam
upp
-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: 	svar Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet
Datum: 	Wed, 8 Aug 2012 12:21:22 +0200
Från: 	Peter Ekelund 
Till: 	magdalena.agestam@gmail.com

Hej Magdalena!

Tack för din fråga som jag fått i uppdrag att besvara.

Den biologiska mångfalden är grunden för vår tillgång till naturresurser och ekosystemtjänster(t.ex. vattenrening, pollinering, mat).För att följa förändringar i naturen och förvalta ekosystemtjänster hållbart krävs att vi får tillgång till baskunskaper om arter.
Tack vare att kunskapen om mer okända organismgrupper gjorts tillgänglig via Nationalnyckeln har även den naturintresserade allmänheten getts förutsättningar för att upptäcka och rapportera om nya artgrupper.
Vänsterpartiet motsätter sig översynens förslag om minskning av budgetramen på 20 miljoner och nedläggning av bokverket Nationalnyckeln. Sverige bör gå i täten för att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden. Bokverket Nationalnyckeln är att betrakta även som ett viktigt folkbildningsprojekt och stärker därmed arbetet för en rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Dessutom bör stödet till vård av museernas biologiska samlingar kvarstå som en del i Svenska artprojektet till det finns en långsiktig lösning.

Sammanfattningsvis är Vänsterpartiets generella inställning att för att bromsa utarmningen av vår biologiska mångfald så krävs ökade resurser både för bevarandeåtgärder och kunskaps- inhämtning/spridning.

mvh

Peter Ekelund
Politisk sekreterare, MJU och TU
Vänsterpartiet
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm
08-786 48 24, 072-523 79 02

upp

Ämne:	Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Från:	"Vänsterpartiets partikansli" 
Datum:	2012-07-20 03:29
Till:	magdalena.agestam@gmail.com

Hej!

Partikansliet har semesterstängt och öppnar åter 13 Augusti 2012 kl. 09:00
Under sommaren kommer mailen läsas och besvaras sporadiskt.

Trevlig Sommar!
----Original Message-----
From: Magdalena 
To: info@vansterpartiet.se, jonas.sjostedt@riksdagen.se
Date: Fri, 20 Jul 2012 01:28:01 +0200
Subject: Vad tycker V om Nationalnyckeln och Artprojektet?

Hej,
skulle vilja veta vad V tycker ska ske med Artprojektet och
Nationalnyckeln.

Med vänliga hälsningar,
Magdalena Agestam
upp

Mailsvar från Kd om Artprojektet och Nationalnyckeln

Jag skrev 20 juli 2012: Hej, skulle vilja veta vad Kd tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

upp

Magdalena skrev 2012-08-23 17:23:

Hej ###!
Först ska jag säga att jag verkligen uppskattar att du letade reda på mig via telefon för att kunna svara på mitt mail! :)


Kristdemokraternas mycket sena svar på min fråga om Artprojektet var däremot en besvikelse.

Du skriver att Kd var pådrivande för att tillsätta en utredning - det visste jag faktiskt inte, men desto mer förvånad är jag över att nu, mer än tre veckor efter att merparten av svaren på utredningen kommit in, få ett svar från partiet som kunde varit skrivet innan utredningen tillsattes.

Under sommaren har en lång rad tidningsartiklar och radioinslag publicerats om Artprojektet, det viktiga museistödet och, framför allt, Nationalnyckeln. Regeringens uppdrag till utredaren, utredningen, remissvaren och själva Artprojektet har stötts och blötts. På Facebook finns en stödgrupp där det varit livlig debatt. Eftersom jag är intresserad av frågan känner jag därför till bakgrunden. :)


En del missuppfattningar [som] har dykt upp gång på gång i olika tidningsartiklar (t.ex. att man skulle kunna få en lika vacker version av Nationalnyckeln på nätet istället) - jag kan gärna utveckla detta om det är så att du skulle vilja gräva lite mer i frågan - det borde vara mer tacksamt än att försöka formulera partiets hittillsvarande agerande ;).

Jag skulle i alla händelser föreslå att du åtminstone läser i Riksdag & Departement, där inkomna synpunkter sammanfattats.
Även i denna hårda sammanfattning framgår det att Rolf Annerbergs utredning har fått sällsynt skarp kritik av väldigt många mycket sakkunniga personer med stor vana att läsa utredningar och skriva balanserade remissvar.

Själv tycker jag som skattebetalare att "politikerpensioner" är ett vettigt besparingsområde. Riksdagspensionerna har sagts kosta 64 miljoner per år - ungefär lika mycket än det jobb-, kunskaps-, PR- och kulturskapande Artprojektet.
För att nu inte tala om Jas.

Jag skickar strax de synpunkter jag själv lämnat - där finns länkar till en rad artiklar som ger kött på benen och fler bilder av den folkliga förankringen (förhoppningsvis funkar alla länkar fortfarande).

Med vänlig hälsning
Magdalena Agestam

upp

### skrev 2012-08-23 13:50:

Hej Magdalena!

Tack för ditt mejl och din fråga om artprojektet. Artprojektet tillkom genom budgetpropositionen för 2002. Projektet erhåller totalt 65 miljoner kronor per år. Kristdemokraterna menar att arbetet har varit betydelsefullt och det har framförallt bidragit till ökad kännedom om dåligt kända arter. Den vetenskapliga beskrivningen av arterna har varit ett stöd till biologiska samlingar vid våra museer. Referensverken som givits ut har varit uppskattade och framförallt är bilderna mycket omtyckta.

Tyvärr har arbetet dock varit otillfredsställande i flera avseenden. Bl.a. har huvudmannaskapet varit otydligt och kopplingen till miljökvalitetsmålen och de internationella målen för biologisk mångfald har varit oklar. Dessutom har projektet inte varit tillgängligt för alla. Av de planerade 100 volymer har bara 13 volymer färdigställts under en tioårsperiod. Enorma resurser har satsat på artprojektet men trots detta har man alltså inte nått ändå fram. Kristdemokraterna värnar om att skattemedel skall användas på ett ansvarsfullt sätt och att resultat och utvärderingar kontinuerligt ska ske av hur medlen används. Därför tillsatte regeringen en utredning om Svenska artprojektet under våren. Kristdemokraterna var pådrivande för detta. Utredaren presenterade sitt förslag i juni. Den innehåller ett antal förslag på kostnadsbesparingar. En viktig del i utredarens förslag är att resultaten ska teknikanpassas så att det t.ex. blir enkelt att komma åt informationen på nätet osv. Förslaget gick ut på remiss och en hearing arrangerades den 29 juni på Landsbygdsdepartemntet där representant från Kristdemokraterna närvarande för att lyssna. Remisstiden gick ut den 1 augusti och nu pågår arbetet med att sammanställa svaren, men Kristdemokraternas grundläggande inställning är att vi välkomnar utredarens arbete och att det nu är viktigt att analysera svaren som inkommit för att kunna ta ställning kring artprojektets framtid.

Med vänlig hälsning
###

Handläggare / Political Advisor
Kristdemokraterna / The Christian Democratic Party
Sveriges riksdag / The Swedish Parliament
S-100 12 Stockholm

upp
-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: 	Re: Vad anser Kd om Artprojektet och Nationalnyckeln?
Datum: 	Fri, 20 Jul 2012 01:34:22 +0200
Från: 	Brev till kristdemokraterna 
Till: 	magdalena.agestam@gmail.com

Detta är ett automatiskt svar.
Tack för ditt mejl. Vi gör vårt bästa för att ge dig ett svar. I väntan på det så rekommenderar vi att du besöker Kristdemokraternas hemsida där du bland annat kan läsa om vår politik.
http://www.kristdemokraterna.se
Press och media ber vi kontakta vår pressavdelning direkt: http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia.aspx
Har du frågor i samband med skolarbete - läs vidare våra tips:
http://www.kristdemokraterna.se/Skolarbete.aspx
http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik.aspx
http://www.riksdagen.se

Mailsvar från M om Artprojektet och Nationalnyckeln

Jag skrev 20 juli 2012: Hej, skulle vilja veta vad M tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

upp

Ämne: 	Vad anser M om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Datum: 	Thu, 30 Aug 2012 10:38:11 +0200
Från: 	Nya Moderaterna 
Till: 	magdalena.agestam@gmail.com

Hej Magdalena.
Ursäkta att svar har dröjt då jag och sakkunnig gått om varandra på semester. Bifogar här ett svar på hur Moderaterna som parti ser på artprojektet och Nationalnycklen.
Moderaterna värnar om den biologiska mångfalden och prioriterar denna fråga högt varför vi ser positivt på artprojektet och på utredarens förslag om att permanenta artprojektet.
Vad gäller artdatabanken och en fortsatt finansiering av Nationalnyckeln kommer Moderaterna att diskutera frågan då vi nu har tagit del av utredningen av artprojektet och utredningens förslag. Vi anser i första hand att det är angeläget att nya arter hittas och kartläggs. Hur det ska göras tillgängligt är något vi kommer att titta närmare på.

Med vänlig hälsning,
###
Väljarkontakter


Mailsvar från C om Artprojektet och Nationalnyckeln

Jag skrev 20 juli 2012: Hej, skulle vilja veta vad C tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

(Fick inget svar på sommarens brev - skrev igen)

upp

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: 	Re: Vad tycker egentligen centerpartisterna om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Datum: 	Fri, 19 Oct 2012 07:52:57 +0200
Från: 	Magdalena 
Till: 	Centerpartiet 

Det låter som en klok brevhantering. Tack för besked.
Hoppas att du får en bra dag själv - en bra början att det inte regnar !
Magdalena

Centerpartiet skrev 2012-10-19 07:45:

God Morgon!
Din fråga om hur Centerpartiet hanterar brev och om de vidarebefordras till ansvarig riksdasledamot, så gör vi inte det med automatik. Jag har, som sagt ansvaret för c-brevlådan och ibland, som du själv råkat ut för, så begår jag misstag. Vissa ledamöter vill ha allt som berör deras område för att veta hur resonemanget går, andra ledamöter skickar jag breven till för att få hjälp med ett svar som komplement till de handläggare som vi har och som inte alltid har samma långa bakgrund. Ibland kan att jag skickar över brevet till aktuell riksdagsledamot vara en del av svaret.

Riksdagsledamöterna får en hel del brev, enbart genom sitt uppdrag i riksdagen. Det blir ganska många "allanrop" från organisationer som vill se riksdagsledamöterna på diverse arrangemang och som inte sorterar ut vilka som har intresse av deras frågor. Därutöver är riksdagsledamöterna med i utskott, där handlingarna oftast kommer per mail. Det kan bli så pass mycket e-posttrafik att lådan lätt svämmar över och det blir svårt att se vad som är viktigt och inte.

Men det korta svaret är alltså nej, vi skickar inte vidare breven automatiskt.

Vänligen,
###

Centerpartiets Riksorganisation
www.centerpartiet.se | centerpartiet@centerpartiet.se 
Från: Magdalena [magdalena.agestam@gmail.com]
Skickat: den 18 oktober 2012 17:23
Till: Centerpartiet
Ämne: Re: Vad tycker egentligen centerpartisterna om Nationalnyckeln och Artprojektet?
 

Om alla som har rösträtt ser till att informera sig så kan jag inte tänka mig annat än att det blir en majoritet för att fortsätta ge ut böckerna.

Vidarebefordras mail till Centerpartiet till de riksdagsmän som har ansvar för frågan? (Partierna har olika praxis där, har jag förstått.)

Vänliga hälsningar, och tack för att du tog dig tid att vara personlig (men korrekt ).
/ Magdalena

Centerpartiet skrev 2012-10-18 16:45:

Hej igen Magdalena!
Det frestar mig att svara dig, fastän jag som brevsvarare egentligen inte får vara personlig och jag ska vara mycket aktsam med sådant som kan fungera som bensin.

Jag tror att hela frågan grundar sig på missförstånd (det är möjligt att jag också missförstår, kanske rent av högst troligt) om förväntningar om vad som ska levereras, hur, när och till vilken kostnad. Här pratar departementet och "bokkramarna" olika språk och har olika syn på hur det har varit och hur det ska bli. Som enkel brevsvarare kan jag inte tänka på annat sätt än att det borde gå att hitta en kompromiss som både tar vara på alla insatser som görs runt om i landet i att samla in basmaterialet och som kan göra det tillgängligt för allmänheten på ett modernt sätt.

Vänligen, ###

Centerpartiets Riksorganisation
www.centerpartiet.se | centerpartiet@centerpartiet.se 
Från: Magdalena [magdalena.agestam@gmail.com]
Skickat: den 18 oktober 2012 16:21
Till: Centerpartiet
Ämne: Re: Vad tycker egentligen centerpartisterna om Nationalnyckeln och Artprojektet?
	

Hej ###!
Tack för ditt svar.

Ingen tror att forskningsdelen är hotad (på kort sikt åtminstone).

Jag är lite trött på att "bli lugnad" på den punkten - före dig har Kd och registrator på Landsbygdsdepartementet skickat mig motsvarande försäkringar om att man visst inte vill lägga ner Artprojektet, bara effektivisera och förbättra.
(Din version var föredömligt kortfattad:
"Frågan handlar alltså inte om en nedläggning, utan om att kunna visa projektets resultat på ett annat sätt, som dessutom kan vara mer ekonomiskt i vår allt mer digitaliserade värld.")

Jag vill gärna tro att dessa försäkringar bottnar i okunnighet - å andra sidan vill jag helst inte tro att landets ledande politiker och deras tjänstemän är så okunniga, och inte läser på.

En nedläggning av bokverket Nationalnyckeln är det som utredaren föreslår. Han sade det uttryckligen exempelvis i Östnytts reportage http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/artprojektets-bokserie-utrotningshotad

Avsiktligt eller av okunnighet har man (Landsbygdsdepartementet, ArtDatabankens chef Johan Bodegård och många andra) i olika sammanhang framställt den förändring som debatteras som en uppgradering, en modernisering, en ny form för samma innehåll.
Det kan ju då tyckas som om bokälskarna är bakåtsträvare. Gång på gång har det därför sagts i debatten att "digital version är mycket bättre och modernare".
Även Östnytts reportage kan uppfattas så: det folk är upprörda över är en omläggning till en annorlunda Nationalnyckel.
Men det finns inga planer på någon digital version!!! Det framgår av flera svar på utredningen. Nationalnyckeln i bokform är den enda nationalnyckel som är aktuell (om inte ytterligare resurser skjuts till). Det är inte bokformen i sig som kostar utan illustrationer, textbearbetning m.m. Digitalisering av samma innehåll innebär en fördyring. Läs t.ex. svaret från Artdatabanken (om detta bl.a. på s. 8).

Ett viktigt motiv när riksdagen beslöt att skapa Nationalnyckeln var att öka kompetensen i samhället. Kunskapsspridningen. Den är inte mindre viktig idag. Det är ett stort problem för samhället att stora delar av svenska folket, inklusive beslutsfattare på alla nivåer, är biologiska analfabeter.

Naturen beskrivs ofta som ett särintresse, och folkbildning som hobbyverksamhet, och för dem som inte vet så mycket är det kanske lätt att tanken slinter - jag antar i alla fall att det är så det går till. För alla vet ju egentligen att vi är beroende av naturen. Alla vet att det är viktigt med en hög utbildningsnivå: att många vet mycket om en massa saker. Viktigt för demokratin, osv. Men många tappar liksom bort att det även gäller naturen. Ändå är det ju lätt att inse att det är så... om man tänker efter.

Många som inte är biologer eller taxonomer eller naturvårdare tenderar att underskatta vikten av ideella insatser när det gäller kännedomen om flora och fauna.
Du skrev "Artdatabanken har en central och aktiv roll i arbetet med miljöövervakning och en strategisk uppgift när det gäller rapportering av arters förekomster, ekologi och hotstatus genom olika tjänster och ajourhållning av olika databaser. " Jag är ju själv biolog, och vet något lite om hur det fungerar.
Det är alltså inte så att uppgifter liksom flyger in i databasen av sig själva. (Givetvis gör de inte det! förlåt att jag ironiserar - men det är faktiskt vanligt att icke-biologer resonerar som om de gjorde det.)
Det är inte heller så att Artdatabankens tjänstemän reser runt i landet och samlar in uppgifter till databasen.
Den överväldigande majoriteten av uppgifterna i Artdatabanken (som har blivit allt viktigare t.ex. för kommunala planerare, miljökontor som bedömer tillståndsansökningar o.dyl.) kommer från amatörer, via olika ideella inventeringsprojekt eller enskilt.
En del uppgifter samlas in "i tjänsten", men - den ideella verksamheten är oerhört betydelsefull. Även framgent.

Den poäng som många politiker lustigt nog tycks missa är att Nationalnyckeln (och Artdatabanken) fungerar tack vare stor andel ideella insatser.
Ideella insatser pågår så länge någon har lust.
Företag som lyckas generera gratisarbete och därmed få fram en bättre produkt, de brukar gnugga händerna och försöka göra det lätt och roligt för de frivilliga att fortsätta.
Svenska regeringen vill istället lägga ned!
???

När det gäller Nationalnyckeln ställer många experter sina kunskaper och sin tid till förfogande utan ersättning, för att de den vägen kan få berätta för många.
Läggs Nationalnyckeln i bokform ned kommer många av experterna att välja att göra något annat med sin tid.
Torleif Ingelög klargjorde sammanhangen i sitt yttrande till Landsbygdsdepartementet.
För att lättare kunna hänvisa har jag lagt upp Ingelögs yttrande och mycket annat på nätet. Här http://www.idolkalendern.se/NN/YTTRANDE_TI_NATIONALNYCKELN.html#upphovsman börjar hans resonemang kring "upphovsmannaönskemålet".

Ingelög skriver där också att utredaren inte förstått att det mesta av kunskapen om arter i Sverige idag ligger utanför institutionerna. Merparten av av våra artkunniga botanister, entomologer, fågelskådare, svampexperter osv "har inte sitt kunskapsområde som yrke".
Det är den goda samverkan med dessa (de betecknas amatörer, fast många är i själva verket våra största experter på sina områden) som fyller Artdatabankens register och gör det möjigt för miljökontoren och Naturvårdsverket och andra att tillämpa den lagstiftning som ska bevara den biologiska mångfalden.

Vet du ###, jag blir så förfärligt arg och ledsen när jag sitter och försöker förklara det här. Igen.

Märkligt många inom riksdag och departement bara gapar och sväljer och upprepar vad som föreskrivits. Det är så tydligt att många "sakkunniga" inte vet något och inte läser på, liksom de flesta av politikerna som beställt nedskärningarna.

Jag blir så besviken.

Trots sakkunnig, nedgörande kritik mot utredningen rullar Landsbygdsdepartementet oh regeringen vidare. Om den envisa beslutsamheten beror på dumhet, okunnighet + lättja eller egennytta vet jag faktiskt inte.
De svar jag och andra har fått har som sagt varit undvikande - inte nämnt de områden som kritiken gäller - vilket gör det ganska tydligt att det regeringen tänker bestämma själv om inte precis är någon utbyggnad eller förstärkning av kunskapsspridningen om biologisk mångfald.

Nationalnyckeln är ju en av få "institutioner" som faktiskt är riktigt älskade.
Hur tänker de som fortsätter argumentera för att sluta ge ut den?

Vänliga hälsningar Magdalena Agestam

PS Mina synpunkter till Landsbygdsdepartementet på Svenska Artprojektet
därifrån kan man klicka vidare och se vad jag fått för svar, m.m., m.m. DS

Centerpartiet skrev 2012-10-18 11:31:

Hej!
Tack för ditt brev och för att du inte ger upp att få ett svar från Centerpartiet på dina frågor. Det är ingen mer än jag som kan lastas för att du inte fick något svar och det finns förklaringar, men inga hållbara ursäkter, för att du fått vänta så länge på ett svar.

Förslaget om att göra Svenska artprojektets resultat tillgängliga i digital form är ett av flera förslag från utredaren och det kommer beredas inom Regeringskansliet tillsammans med övriga förslag, innan regeringen beslutar vad man vill gå vidare med.

Artdatabanken har en central och aktiv roll i arbetet med miljöövervakning och en strategisk uppgift när det gäller rapportering av arters förekomster, ekologi och hotstatus genom olika tjänster och ajourhållning av olika databaser. Svenska artprojektet är en del av verksamheten vid Artdatabanken.
Frågan handlar alltså inte om en nedläggning, utan om att kunna visa projektets resultat på ett annat sätt, som dessutom kan vara mer ekonomiskt i vår allt mer digitaliserade värld.

Att göra resultaten mer tillgängliga är en utveckling som Centerpartiet bejakar.

Vänligen,
###

Centerpartiets Riksorganisation
www.centerpartiet.se | centerpartiet@centerpartiet.se 
Från: Magdalena [magdalena.agestam@gmail.com]
Skickat: den 16 oktober 2012 16:46
Ämne: Vad tycker egentligen centerpartisterna om Nationalnyckeln och Artprojektet?
			

Hej!
Jag skrev till alla riksdagspartier i somras (utom Miljöpartiet som redan hade deklarerat sin ståndpunkt) för att få reda på deras linje beträffande Nationalnyckeln och Artprojektet i övrigt .

SD och C är de enda partierna som inte alls svarat.
Från Centern fick jag inte ens ett automatsvar. Kan mitt mail ha kommit bort?
Nu vet jag ju vad regeringen föreslår i budgetpropositionen, och något om hur Eskil Erlandssons departement agerat - men jag skulle ändå gärna vilja ha svar från Centerpartiet också.

Håller gräsrötter och alla med regeringen om att bokverket Nationalnyckeln bör läggas ned och museistödet tas bort på kortare eller längre sikt?
Är det partilinjen att dra ned på stödet till de biologiska museerna?
Är det partilinjen att skrota Sveriges internationellt beundrade populärvetenskapliga verk?

Jag skickar nu brev till flera olika adresser - du som läser detta företräder kanske inte hela partiet, men vad tycker du?

Vet du inget om Nationalnyckeln så skriv det för all del, om du alls ger dig tid att svara - gör dig inte besvär med att formulera något snömos, det tycker jag bara är pinsamt :)
Vet du inget men vill veta mer? Via den här länken nås en massa information om Artprojektet och framför allt Nationalnyckeln och museistödet: http://www.idolkalendern.se/NN/NN_tur.html)

Med vänliga hälsningar
Magdalena Agestam

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: 	Vad tycker C om Nationalnyckeln och Artprojektet?
Datum: 	Fri, 20 Jul 2012 02:56:57 +0200
Från: 	Magdalena <magdalena.agestam@gmail.com>
Till: 	info@centerpartiet.se


Hej,
skulle vilja veta vad C tycker ska ske med Artprojektet och Nationalnyckeln.

Med vänliga hälsningar,
Magdalena Agestam
				

upp